סילון מים דנטלי

כפתור הפעלה

היחיד עם כפתור הפעלה מהידית
היחיד עם כפתור הפעלה מהידית