סילון מים דנטלי

שטיפת מי פה

מיכל נוזל שטיפת מי פה
היחיד המאפשר שילוב שטיפת מי פה מכל הסוגים