סילון מים דנטלי

צינורית המים

חיבור וניתוק צינורית המים בלחיצה
אפשרות חיבור וניתוק צינורית המים בלחיצה