סילון מים דנטלי

צינורית המים


אפשרות חיבור וניתוק צינורית המים בלחיצה